NJOFTIME

No events found
AKTIVITETE

NJBSC NË SHKALLË UNIVERSITETI

Msc. Olger Brame
(Përgjegjës)

Prof. as. dr. Nikollaq Roshanji

Msc. Aida Mosko

Dr. Maria Dojçe

Eglantina Dhimitri
(Sektori i Financës)

Msc. Artur Prifti
(Sektori i Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit Institucional)

Kristo Paramoni (Student)